ผวจ.นครพนม นำทีมตรวจสถานที่กักตัวอำเภอปลาปาก เน้นทุกแห่งต้องได้มาตรฐานมีความปลอดภัย

0
335 views

นครพนม – วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสอบถาม รับฟังปัญหา เพื่อประเมินมาตรฐานและความพร้อมของสถานที่กักตัวที่ Local Quarantine หลังจังหวัดนครพนมมีคำสั่งให้ยกเลิกการกักตัวที่บ้านของผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง เพชรบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยทุกรายที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมจะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19  ถ้าพบเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา ถ้าผลเป็นลบต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่จัดให้เท่านั้น ยกเว้นกรณีฉีดวัคซีน SINOVAC 2 เข็ม มาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม มาแล้ว 4 สัปดาห์

โดยอำเภอปลาปากเป็นอำเภอที่พบว่ามียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด คือ 51 ราย ปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา 30 ราย กระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัดเบื้องต้นทางอำเภอได้รับการประสานขอกลับมาในพื้นที่แล้วประมาณ 30 ราย อยู่ระหว่างการทยอยเดินทางกลับ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนในส่วนนี้ ทางอำเภอจึงได้มีการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสถานที่กักตัวขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง กระจายอยู่ใน 8 ตำบลของอำเภอปลาปาก โดยทั้งหมดสามารถรองรับการกักตัวได้ 284 ราย ซึ่งทุกแห่งจะมีการจัดเวรยามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมแพทย์เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้ผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่ได้พูดคุย สอบถามอาการ ปรึกษาปัญหาในระหว่างการกักตัวด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามทางอำเภอ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง ทั้งนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องน้ำ

 และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำกับทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานอย่าได้หละหลวมแม้ผู้ที่ถูกกักตัวจะเป็นญาติ เป็นบุตรหลาน เพราะนั้นหมายถึงความเสี่ยงที่จะนำมาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากไวรัสโควิดครั้งนี้สามารถติดต่อกันได้ง่าย และอยากให้ทุกฝ่ายวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดเหตุจริงทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้อย่างทันทวงที ในทุก ๆ เรื่อง ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ก็ต้องให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ที่ทุกอย่างต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และถ้าติดขัดในเรื่องใดก็ขอให้แจ้งไปยังจังหวัดเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments