ผอ.คลังเทศบาลน้ำก่ำ ดับเครื่องชนนายกฯอัดคลิปแฉกลโกง

0
1,480 views

นครพนม-ผอ.กองคลังเทศบาลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนมสุดทน อัดคลิปแฉเรื่องราวทุจริตภายในเทศบาล อ้างเธอโดนกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากกรณี นางนภัทร นิรัตโยธิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ความยาวกว่า 6 นาที เมื่อวันที่ 16 เม.ย.61 ที่ผ่านมา แฉเรื่องราวทุจริตภายในเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยเธออ้างว่าถูกผู้บริหารพร้อมพวกกลั่นแกล้ง จนทำให้ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จนทนไม่ไหวขอเปิดโปงกลโกงที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้ ซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในสังคมออนไลน์ในขณะนี้


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (อุบลฯ) ที่ ตผ 0047 อบ/0384 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ เรื่องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ โดยอ้างถึงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม(สตว.ฯ) ตรวจสอบพบการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพียงวันที่ 30 ก.ย.58 นั้น ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ ทำให้เทศบาลฯได้รับความเสียหาย

ประเด็นแรก ใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุน รวมเป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท ซึ่งมีเงินต้องส่งคืนหลายโครงการ ทั้งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เงินฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ หรือเงินเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ และยังพบว่ามีการนำเงินเบี้ยผู้สูงอายุกับคนพิการไปใช้ผิดประเภทอีกด้วย

ประเด็นที่ 2 มีการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญากับบุคคลที่ไม่เคยเป็นคู่สัญญากับเทศบาลฯ และยังเป็นคนที่ไม่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานมาก่อน ตรวจเจอลักษณะเช่นนี้ถึง 13 ราย 

ประเด็นที่ 3 เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมถนนลูกรัง โดยมีผู้รับจ้างซ้ำรายที่ไม่มีอาชีพดังกล่าว และประเด็นที่ 4 เทศบาลฯจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการเผยแพร่ข่าวสาร การสอบราคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(เว็บไซต์) กรมบัญชีกลาง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการกำหนด 

โดย สตง.ภาค 4 มีความเห็นว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้เกี่ยวข้องหลายคน มีจำนวน 3 คน ที่ถูกระบุเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกโครงการที่ส่อทุจริต คือ นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ นางนภัทร นิรัตโยธิน ผู้อำนวยการกองคลัง และ นายฉลอง จักรชุม ปลัดเทศบาลฯ 

ในท้ายหนังสือระบุให้แจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ทราบภายในทุก 90 วัน เพื่อจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

ต่อมา นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีหนังสือที่ 2533/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย 1.นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดฯ 2.นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดฯ 3.น.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดฯ 4.นายวรากร ปานเพชร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และ 5.นายเศกรินทร์ แข็งฤทธิ์ นักปฏิบัติการ

รายงานแจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังเกิดเรื่อง ได้มีผู้บริหารในเทศบาลตำบลน้ำก่ำคนหนึ่ง ประกาศลั่นว่าไม่เกรงกลัวผู้ใด โดยอ้างว่ารู้จักทหารยศระดับนายพลหลายนาย ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณณ์ว่าผลการสอบสวนอาจจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

แสดงความเห็น

comments