ผะอบทอง ชิ้นนี้เป็นงานประณีตศิลป์ ที่สวยงามมากที่สุด ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์ พบในอุบมุง กลุ่มเดียวกับพระอุรังคธาตุ พระธาตุพนม

0
3,023 views

ผะอบทอง ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์ พระธาตุพนม

ผะอบทอง ชิ้นนี้เป็นงานประณีตศิลป์ ที่สวยงามมากที่สุด ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์ พบในอุบมุง กลุ่มเดียวกับพระอุรังคธาตุ พระธาตุพนม

ที่มา จาก facebook คุณ : ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์

แสดงความเห็น

comments