ผู้ว่านครพนมลุยเอง นำร่อง อ.นาแก จัดทีมเซอร์เวย์ ไล่เช็คปราบโกงงบภัยแล้งตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ ติดตามวันต่อวัน ย้ำงบ 200 ล้าน ต้องคุ้มค่า

0
566 views

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแก้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายพงษ์ภางษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการส่่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง นายช่างรังวัดทีมเซอร์เวย์ คณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแก้ปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างมาตรฐานในการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำ ให้ประชาชน ได้ประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 200 ล้าน เพื่อพิจารณาสนับสนุนให้พื้นที่ รวม 12 อำเภอ ดำเนินการ ทั้งนี้ได้นำร่อง อ.นาแก นำทีมคณะสำรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูแล หลังมีชาวบ้าน ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริต เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน และนักการเมืองบางกลุ่ม เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับจ้างด้วยวิธีการพิเศษ ตกลงราคาโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท


โดยวันนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้นำคณะทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่างทีมเซอร์เวย์ ลงพื้นที่สำรวจ เช็คปริมาณงานโครงการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำ ที่มีการดำเนินการจนแล้วเสร็จ พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจรับงาน ในพื้นที่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม รวม 4 โครงการ งบประมาณ โครงการละ ประมาณ 5 แสนบาท รวมประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตรวจสอบแบบละเอียดทั้งปริมาณงาน พื้นที่ความเหมาะสม และประโยชน์ที่จะได้รับ ป้องกันการทุจริต และให้ประชาชน ได้รับประโยชน์ คุ้มค่า มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะตรวจติดตามการดำเนินโครงการ เร่ง สำรวจ ทุกโครงการ พร้อมสรุปผล ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งหมด 12 อำเภอ 371 โครงการ และมีการรายงานสรุปแบบวันต่อวัน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการดินนการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562


นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปี 2562 รวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่จะดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้ง 12 อำเภอ ให้มีแหล่งน้ำ ในการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งการดำเนินการสำคัญที่สุด ประชาชน จะต้องได้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบกำกับดูแล ขั้นตอนการจ้างงาน การดำเนินโครงการ จะต้องได้มาตรฐาน จนกว่าจะส่งมอบงาน ตามแบบสัญญาจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ระยะยาว ล่าสุดได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม ทั้ง 12 อำเภอ รายงานสรุปแบบวันต่อวัน ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ รองรับน้ำช่วยเหลือภัยแล้งได้จริงจัง ควบคู่กับการมอบนโยบายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลทุก ชุมชนหมู่บ้าน ทุกตำบล อำเภอ ที่เดือดร้อนขาดน้ำ เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต แต่มีบางจุดที่จะต้องตรวจสอบ สั่งการให้มีการแก้ไข ในส่วนที่ยังดำเนินการ ให้ได้มาตรฐานที่สุด และทุกอำเภอจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดทำโครงการ คือ จะต้องได้ผลงานมาตรฐาน 100 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ที่มา : นครสารออนไลน์

แสดงความเห็น

comments