พระธาตุท่าอุเทน : วันศุกร์

5
10,263 views

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน

 

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน (ประจำวันเกิดวันศุกร์)

                   ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทน ห่างจากตัวเมืองนครพนมตามเส้นทางนครพนม – ท่าอุเทน ประมาณ26 กิโลเมตร รูปทรงคล้ายองค์พระธาตุพนมเป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

พระธาตุท่าอุเทน องค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศเหนือ และตั้งอยู่ทางเหนือสุดของพระธาตุพนม องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม มีขนาดของฐานที่เล็กกว่าแต่สูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐานและชั้นเรียนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่จารึกไว้ที่กำแพงพระธาตุซึ่งกล่าวว่าพระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2455 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งได้ทำการเสริมคานคอนกรีตภายในเพื่อป้องกันองค์พระธาตุพังทลาย และราวปลายปี พ.ศ. 2557 พระธาตุท่าอุเทนได้รับการบูรณะอีกครั้งจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

ท่าอุเทนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของ พระศุกร์ ที่เกิดจาก “โค” ซึ่งเป็นสัตว์แห่งการเกษตร นอกจากนี้ทิศเหนือยังเป็นทิศประจำของพระโมคคัลลานะ” พระอรหันต์ประจำทิศเหนือ ผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนที่ได้พบเห็น ผู้ใดที่มาเยือนที่แห่งนี้ต่างหลงมนต์เสน่ห์ ที่เกิดมาจากความสงบสุขจากแสงแห่งธรรมและความสวยงามจากธรรมชาติที่รายล้อม สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม อารมณ์ดี แจ่มใสร่าเริง นิสัยน่ารัก จิตใจดี เหมือนโค ซึ่งเป็นสัตว์ประจำวันเกิด เป็นผู้มองโลกในแง่ดี แต่จะหลงใหลในสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้นผู้เกิดวันศุกร์ควรหาสหายคู่ใจที่คอยให้คำแนะนำ

ที่มา : http://www2.nakhonphanom.go.th

ภาพ 360 องศา วัดพระธาตุท่าอุเทน 

นครพนม 360 องศา

 

แสดงความเห็น

comments

5 COMMENTS