พระธาตุท่าอุเทน

0
7,506 views

พระธาตุท่าอุเทน

ที่ตั้ง : วัดพระธาตุท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประวัติ : ตามประวัติที่จารึกไว้ที่กำแพงพระธาตุกล่าว ท่านอาจารย์สีทัตถ์ ได้เป็นหัวหน้า ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454ใช้เวลาทั้งสิ้น ปีจึงแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2459


หลักฐาน : พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐานและชั้นเรือน ธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ภายในองค์พระธาตุมี 2ชั้น ชั้นแรกก่อเป็นอุโมงค์บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งท่านอาจารย์สีทัตถ์อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ่ง ประเทศพม่า รวมทั้งมีพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาบรรจุไว้ด้วย ขั้น ก่อครอบอุโมงค์ สูงประมาณ วา ถัดมาเป็นพระธาตุองค์นอกในปี พ.ศ. 2540 ส่วนซุ้มประตูฐานชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งได้ทำการเสริมคานคอนกรีตภายใน เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงเป็นการป้องกันองค์พระธาตุพังทลายด้วย

อายุ  สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2454 – พ.ศ. 2459 พระธาตุท่าอุเทน อยู่บ้านท่าอุเทน ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็น ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ คือเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระอาจารย์สีทัตถ์เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2454 และจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม ค่ำ เดือน ของทุกปี
ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.utpzone.com

แสดงความเห็น

comments