พระธาตุนคร : วันเสาร์

1
10,370 views

วัดพระธาตุนคร

พระธาตุนคร (ประจำวันเกิดวันเสาร์)

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นปูชนียสถานสำคัญ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงาม เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจาทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

พระธาตุนครมีลวดลายอันวิจิตรบรรจงตระการตา ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงตามแบบพระธาตุพนม องค์เดิมรูปทรงตั้งบนฐานใหญ่ 2 ฐาน ต่อลดหลั่นกันตามลำดับ แต่ละฐานมีรูปประตูอยู่ตรงกลาง บนประตูเป็นรูปคล้ายบัวบาน มีรูปและลายต่างๆ ข้างประตู ทำเป็นลายเครือไม้ดอกไม้ผล มีรูปพระราชาทรงช้างทรงม้า จากฐานใหญ่ทั้งสองขึ้นไปแล้วก็มีลักษณะแหลมเรียวขึ้นไปตามลำดับ ตอนกลางองค์พระธาตุนครด้านทั้งสี่วิจิตรไปด้วยหมู่ดาวกระจาย (ดอกกระจับ) สูงถัดขึ้นไปทำเป็นรูปตู้หนังสือพระไตรปิฎกโบราณ ถัดจากนั้นเป็นรูปลักษณ์คล้ายกลีบบัว ที่ปลายยอดสุดก็คล้ายดอกบัวตูมและฉัตรทองแดงเหลืองเจ็ดชั้น ยอดฉัตรนี้มีลูกแก้วเจียระไน 1ดวงอยู่สูงสุดยอด ฐานมีกำแพงล้อมรอบ ทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มประตูอยู่ตรงการทุกด้านเหนือซุ้มประตูมีรูปปั้นเทพนั่งขัดสมาธิประนมมือ (เทพพนม) ซึ่งเป็นเทพมเหศักดิ์พิทักษ์ พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุ ที่มุมกำแพงมีเสาสูงขึ้นแล้วทำเป็นดอกบัวตูมบนยอดเสานอกกำแพง มีธาตุกระดูกล้อมอีกชั้นหนึ่ง บนธาตุนั้นเป็นที่สำหรับวางดอกไม้ธูปเทียนในคราวมีงานพิธีต่างๆ

พระธาตุเจดีย์องค์นี้ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ. 2465 จึงได้มีการกำหนดวันที่จะทำการฉลอง เพื่อบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำและเงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดงที่ได้มาจากพระธาตุเจดีย์องค์เดิมนั้นเอง ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำเครื่องลางของขลัง ครุฑ ขอ นอ งา ตะกรุด หรือเพชรนิลจินดาเงินทอง ตลอดจนพระพุทธรูปเก่าแก่ และของมีค่าอื่นๆ บรรจุไว้ในองค์พรธาตุ โดยมีงานฉลองสมโภชซึ่งถือเป็นงานประจำปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุก ๆ ปี หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนจังหวัดนครพนม จึงไม่ควรพลาดที่จะไปกราบสักการะพระธาตุนคร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด อธิษฐานจิตให้ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท เร่งทำความดีเพื่อสะสมเป็นพลังบุญไว้แก่ตนเองในภายภาคหน้า

ภาพ 360 องศา พระธาตุนคร

นครพนม 360 องศา

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

แสดงความเห็น

comments

1 COMMENT