พระธาตุนคร : วันเสาร์

1
8,912 views

วัดพระธาตุนคร

พระธาตุนคร (ประจำวันเกิดวันเสาร์)

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นปูชนียสถานสำคัญ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงาม เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจาทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

ภาพ 360 องศา พระธาตุนคร

นครพนม 360 องศา

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

แสดงความเห็น

comments

1 COMMENT