พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม

0
1,717 views

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ ๔.๘๕ เมตร สูงประมาณ ๒๔ เมตร

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดย พระครูพนมนครคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมในขณะนั้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

ภายในองค์ พระธาตบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน สิ่งของบูชาพระธาตุได้แก่ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป ๑๐ ดอก เทียน ๒ เล่ม

ภาพจากสมุดภาพตรวจราชการหัวเมืองช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ของพระยาเพชรดา (สะอาด ณ ป้อมเพชร์)

ที่มา : ประวัติศาสตร์อีสานล้านช้าง

แสดงความเห็น

comments