พระธาตุพนม 2449

1
2,755 views

พ.ศ. 2449 ภาพถ่ายแสดงได้รับการบูรณะ มีการ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ ทาสีองค์พระธาตุใหม่ 

บูรณะศาลา และ ก่อสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบองค์พระธาตุเพิ่ม

ที่มา : http://board.palungjit.com

แสดงความเห็น

comments