พระธาตุพนม

0
2,448 views

พ.ศ. 2477 ภาพถ่ายแสดงอาคารที่มีการบูรณะภายใน 
มีการปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง แต่ไม่ได้ทาสีกำแพงแก้วใหม่

ที่มา : http://board.palungjit.com

แสดงความเห็น

comments