พระธาตุศรีคูณ : วันอังคาร

2
10,060 views

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันอังคารภาพสวยๆ จาก สมาชิกพันทิป : Brianak

แผนที่วัดพระธาตุศรีคูณ

พระธาตุศรีคูณ หรือพระธาตุศรีคุณ (ประจำวันเกิดวันอังคาร)

                  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแก ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนมภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคลานะ พระสารีบุตร พระสังกัจจายนะเชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2350 ผู้ที่ค้นพบคือชาวบ้านที่เป็นชาวลาวอพยพมาอยู่ในอำเภอนาแก ปัจจุบันเป็นพระธาตุที่บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2418-2440 ลักษณะของพระธาตุ มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม ความสูงเฉลี่ย 24 เมตร ซึ่งเท่ากับที่ตั้งของพระอังคารคูณสามคือ อันดับของพระอังคารโดยหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก เฉียงใต้ ตามทิศประจำวันอังคาร โดยรอบทั้งสี่ด้านมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบ เพื่อคอยโปรดสัตว์โดยรอบที่อาจมาเหมือน ศัตรูที่สามารถเข้ามาประชิดใต้ทุกเมื่อ ทุกทิศทาง เปรียบเสมือนพระธาตุเป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องรักษาพระสารีริกธาตุ อันสำคัญ และมีพระพุทธรูปสี่ด้านเป็นทหารยาม ด้วยเดิมพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเลือดที่เกิดจากการรบราฆ่าฟันจากการแย่งชิง แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยล้านช้าง จนมาถึงอาณาจักรขอม กล่าวได้ว่าแผ่นดินนี้ไม่เคยพบความสงบสุขเลยสักครั้ง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพราะอานิสงส์จากพระอังคาร ผู้ที่ได้รับฉายาว่า “เทพเจ้าแห่งนักรบ” ส่งผลให้ผืนแผ่นดินนี้ยากจะหาความสงบ แต่เมื่อพบ กับพระธาตุดังกล่าว จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้ห่างจากกิเลส เมืองนาแก จึงกลับสู่สันติสุขจากนั้นเป็นต้นมา

พระอรหันต์ผู้ประจำอยู่ทางทิศอาคเนย์ ได้แก่ “พระมหากัสสปะ” ถือว่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่ง เพราะว่ามีลักษณะ ร่างกายใหญ่โตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พร้อมกับมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด ใจหาญกล้า เป็นที่ศรัทธาของผู้พบเห็น เชื่อว่าท่านใด ที่สักการะพระธาตุศรีคุณ ท่านนั้นจะพบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะท่านที่ต้องการรับราชการจะสามารถเอาชนะ คู่แข่งที่เข้ามา เปรียบดังเจ้าพญาที่สามารถทำสงครามชนะข้าศึกในสนามรบ ด้วยการที่พระอังคารมีพละกำลัง และไม่ชอบการ หยุดนิ่ง เปรียบตั้งพญามหิงสา หรือกระบือที่ชอบทำงาน จึงส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวผจญกับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ก็จะพบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ต้องใช้ความพยายาม และพละกำลังกว่าจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้

ที่มา : http://www2.nakhonphanom.go.th

 

แสดงความเห็น

comments

2 COMMENTS