พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประทับ ณ พระที่นั่งเบญจา ทอดพระเนตรการฟ้อนรำสมโภชน์ พระธาตุพนม วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2498

3
4,236 views

ในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประทับ ณ พระที่นั่งเบญจา

ทอดพระเนตรการฟ้อนรำสมโภชน์ พระธาตุพนม วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2498

ที่มา จาก facebook คุณ สหพันธ์ศิษย์ วัดพระธาตุพนม

แสดงความเห็น

comments

3 COMMENTS