พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง 6 ศอก 9 นิ้ว

0
1,750 views

นครพนม 360 องศา

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา
                 ในช่วงแรกศิลปะสมัยอยุธยา ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยอู่ทอง ภายหลังศิลปะแบบสุโขทัยได้เข้ามามีบทบาทในอาณาจักรอยุธยา พุทธศิลป์สมัยอยุธยาจะมีพุทธลักษณะดังนี้ พระพักตร์รูปไข่ พระเกศมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีไรพระเกศาชายสังฆาฎิตัดตรงจรดพระนาภี องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง 6 ศอก 9 นิ้ว

ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 

บันทึกภาพ 6 มีนาคม 2558

ปางมารวิชัย

แสดงความเห็น

comments