พระภิกษุและสามเณร ออกบิณฑบาต ที่ ธาตุพนม

0
1,931 views

พระภิกษุและสามเณร ออกบิณฑบาต ที่ ธาตุพนม

ที่มา จาก facebook คุณ : BuffAlo Psychedelic Rock

แสดงความเห็น

comments