พระสาวกธาตุ เฉพาะที่บรรจุอยู่ในผะอบทอง (ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์) มีทั้งสิ้น 290 องค์

0
2,006 views

พระสาวกธาตุ เฉพาะที่บรรจุอยู่ในผะอบทอง (ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์)  มีทั้งสิ้น ๒๙๐ องค์

พระสาวกธาตุ เฉพาะที่บรรจุอยู่ในผะอบทอง (ใช้บรรจุพระธาตุอรหันต์)  มีทั้งสิ้น 290 องค์

ที่มา จาก facebook คุณ : ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์

แสดงความเห็น

comments