พระอุรังคธาตุ ที่บรรจุอยู่ในองค์พระธาตุพนม

0
4,819 views

พระอุรังคธาตุ ในพระธาตุพนม

 พระธาตุหลายองค์ในมืออยู่ในกลักทอง ๆ อยู่ในผะอบ ทองลายฉลุ ดุน สวยมาก (ข้อความของ คุณ : ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ )

                  มีตำราสัณฐานของพระธาตุ ที่มีความแตกต่าง และรูปร่างไม่เหมือนใคร ส่วนพระอุรังคธาตุ ที่พบนั้น ซ้อนอยู่ในภาชนะต่าง ๆ ถึง ๗ ชั้น องค์พระธาตุอยู่ในผะอบแก้ว ถักทองปิดฝา ละเอียดมาก ไม่ได้เทออกมาจากพะอบแก้ว สีของพระธาตุเป็นฉัพพรรณรังสี คนมองเห็นสีไม่เหมือนกัน ตามกิเลสของแต่ละคน มีกลิ่มหอมกระจายออกไปทั่วทั้งบริเวณ…

ที่มา จาก facebook คุณ : ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์

แสดงความเห็น

comments