พระเทพรัตนโมลี (พระธรรมราชานุวัตร)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม นำพระอุรังคธาตุในผะอบทอง ขึ้นมา

0
2,901 views

พระเทพรัตนโมลี

พระเทพรัตนโมลี (พระธรรมราชานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กำลังหยิบสิ่งของต่าง ๆ ภาพนี้ถ่ายในครั้งเดียวกัน กับที่พบพระอุรังคธาตุ (พระสารีริกธาตุ)

ที่มา จาก facebook คุณ : Kosin Nitayakom KM

แสดงความเห็น

comments