พลังงานนครพนมจับมือ GIZ สร้างโมเดลต้นแบบลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการโรงแรม

0
399 views

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ Smart and Green Energy Hotel ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – เยอรมัน (GIZ) จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดนครพนมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการใช้พลังงานทดแทนในอาคาร ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรมและจังหวัดนครพนมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีพลังงานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครร่วมสังเกตการณ์ มีผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 51 แห่ง ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานลดใช้พลังงานกับโรงแรมนำร่องและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนำแผนการดำเนินงานไปปรับใช้กับสถานประกอบการของตนเอง

จากที่จังหวัดนครพนมได้มีการพัฒนาและขยายเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะถูกจัดให้เป็นเมืองรอง แต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักในจังหวัดเป็นจำนวนมาก และธุรกิจที่พัก โรงแรม ก็ได้มีการขยายตัวเจริญเติบโตขึ้นควบคู่กันไป และเพื่อให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-เยอรมัน จัดทำโครงการ Smart and Green Energy Hotel ขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงแรม i hotel เป็นโรงแรมนำร่องเพื่อสร้างเป็นโมเดลต้นแบบให้กับโรงแรมและรีสอร์ทอื่น ๆ ในจังหวัดนครพนมได้เห็นถึงผลการดำเนินการ โดยคณะทำงานจะมีการเข้าไปส่งเสริมความรู้ แนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงแรม ซึ่งจากการดำเนินงานผลปรากฎว่าโรงแรมต้นแบบสามารถลดการใช้พลังงานจากเดิมลงร้อยละ 8.71 โดยมีการลงทุนเพิ่ม 50,770 บาท แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงแรมได้ถึง 147,486.08 บาทต่อปี ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสนใจที่จะนำแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ไปปรับใช้กับสถานประกอบการของตนเองเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเป็นการลดใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับโรงแรมและรีสอร์ทอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments