พาข้าวแลง ต้อนรักนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนในประเพณีไหลเรือไฟ ปี 2555

0
3,258 views

               กว่าจะแล้วเสร็จเป็น งาน”พาข้าวแลง” เบื้องหลัง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครพนม เริ่มเตรียมการตั้งแต่เช้า จนบ่าย มาถึงค่ำ ประสานงานหลายภาคส่วน เตรียม นักเรียนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กว่า 50 คน คอยอำนวยความสะดวกเชิญแขกเข้าสู่โต๊ะพาแลงที่จองไว้ สห.คอยป้องกันเหตุสุดวิสัย กรรมการหอฯในชุดผ้าลายมุกประจำจังหวัด คอยดูแล แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนประสานความร่วมมือต่างๆ จนถึงพิธีเปิด ที่เตรียมไว้อย่างลงตัว(Mongkol Tansuwan)

ที่มา จาก facebook คุณ Mongkol Tansuwan

แสดงความเห็น

comments