พ่อเมืองนครพนมเห็นด้วย สตง.ภาค 5 ชง มท.ฟันนายก ทต.น้ำก่ำแล้ว

0
1,181 views

นครพนม – คลิปแฉกลโกงผู้บริหาร ทต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนมพ่นพิษ พ่อเมืองนครพนมเห็นชอบกับ สตง.ภาค 5 ชงเรื่องให้มหาดไทยสั่งฟันนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำแล้ว

วันนี้ (30 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นางนภัทร นิรัตโยธิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อัดคลิปเผยแพร่กรณีไม่ได้รับความธรรม และถูกผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำก่ำพร้อมพวกกลั่นแกล้ง และมีคลิปชุดที่ 2 ออกมาแฉเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณปรับปรุงหาดแห่ซ้ำอีกรอบ

โดยในคลิปชุดที่ 2 นางนภัทรแฉกรณีการของบประมาณปรับปรุงเกาะกลางแม่น้ำโขง บริเวณหาดแห่ แหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเกาะกลางแม่น้ำโขงนั้นจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน และคนที่นำงบไปปรับปรุงก็มีสายสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกัน จึงทำให้รัฐเสียเงินโดยใช่เหตุ และเป็นการกระทำที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย

ก่อนหน้านี้ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (อุบลฯ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือที่ ตผ 0047 อบ/0384 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหาย 

โดยมีความเห็นว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำความผิดรวมหลายคน ในจำนวนนี้มี 3 คนที่ถูกระบุว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกโครงการที่ส่อทุจริต คือ นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ นางนภัทร นิรัตโยธิน ผู้อำนวยการกองคลัง และ นายฉลอง จักรชุม ปลัดเทศบาลฯ

ล่าสุด นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีหนังสือที่ นพ.0023.4/130 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561เรื่องการสอบสวนนายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงเห็นควรนำเรียน รมว.มหาดไทย ใช้ดุลพินิจสั่งให้นายสุระธวิชญ์พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่ทาง สตง.ได้แจ้งมา และขณะนี้ได้สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการแล้ว 

ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยว่าจะสั่งการมาซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นพ้องกับผลการสอบสวนของ สตง.ทุกประการ

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments