ภัยสุขภาพรุมเร้า! สสจ.นครพนมรุกแผนกระจายข่าวสร้างภูมิคุ้มกัน

0
597 views

นครพนม-เผยสถานการณ์ประชาชนเสี่ยงสูงต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพรุมเร้า ทางออกคือต้องรู้เท่าทันการควบคุมโรคสารพัด สสจ.นครพนม รุกหาทางป้องกันนำสื่อมวลชนเรียนรู้แลกเปลี่ยนกลวิธีเตรียมพร้อมรับภัยสุขภาพเพื่อกระจายข่าวสารเข้าถึงชาวบ้าน

นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาโรคและภัยสุขภาพมีวิวัฒนาการไปมากและนับวันทุกคนจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น หากทุกคนรู้เท่าทันการป้องกันและควบคุมโรคเหล่านั้นได้ ก็จะทำให้การสูญเสียในด้านต่างๆลดน้อยลง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพของประชาชน ก็ได้มีนโยบายในการขยายบริการสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รวมถึงเป็นการกระจายบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกล มีความสะดวกในการใช้บริการและลดภาระค่าใช้จ่าย

นายแพทย์จรัญกล่าวต่อว่า เพื่อหาแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ได้รู้เท่าทันภัยสุขภาพและโรคภัยต่างๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด พฤติกรรมความเสี่ยง แนวทางในการป้องกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับภัยสุขภาพ และการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงได้นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกแขนง 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ที่นำโดย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และจังหวัดเลย 

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้รับความรู้แล้ว ยังจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเองในการสร้างการรับรู้ของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย”นายแพทย์จรัญกล่าว

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments