ภาพการแข่งเรือยาวในอดีต ณ แม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

0
2,514 views

แข่งเรือยาว นครพนม

The yearly longboat races on the Mekong were a thrill to watch.

ภาพการแข่งเรือยาวในอดีต ณ แม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

ที่มา : http://www.lanty.net/

แสดงความเห็น

comments