ภาพจากคู่มือนำนมัสการพระธาตุพนม พิมพ์ครั้งสอง ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสร็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระธาตุพนม ในปี พ.ศ.๒๔๙๘

0
2,144 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                 ภาพจากคู่มือนำนมัสการพระธาตุพนม พิมพ์ครั้งสอง ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสร็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระธาตุพนม ในปี พ.ศ.๒๔๙๘

ที่มา จาก facebook คุณ : KM Ko

แสดงความเห็น

comments