ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

0
4,643 views

ภาพวาดพระธาตุพนม

ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกำหนดให้เขียนเป็น “จอมเจดีย์” ที่สำคัญของสยามทั้งหมด 8 องค์ โดยกำหนดให้เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2485 วาดหลังเสริมยอดพระธาตุพนม 1 ปี

ที่มา จาก facebook คุณ : KM KO Sin

แสดงความเห็น

comments