ภาพนี้ถ่ายที่ จังหวัดนครพนม

1
2,686 views

ณ สนามบินนครพนม ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า ฐานบินนครพนม

ที่มา : www.acig.orgartmanpublishprinter_413.shtml

แสดงความเห็น

comments