ภาพภายในวัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
1,376 views

นครพนม 360 องศา

ภาพภายในวัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

วัดนักบุญยอแซฟ

แสดงความเห็น

comments