ภาพเก่าจังหวัดนครพนม ฐานบินนครพนม ปี ค.ศ. 1962-1975

0
2,566 views

ภาพเก่าจังหวัดนครพนม ฐานบินนครพนม ปี ค.ศ. 1962-1975

ที่มา : http://aircommandoman.tripod.com

แสดงความเห็น

comments