ภาพเก่าจังหวัดนครพนม โดย Gary Daugherty ปี ค.ศ. 1970 – 1971

0
2,874 views

ภาพเก่าจังหวัดนครพนม โดย Gary Daugherty ปี ค.ศ. 1970 – 1971

Pictures By Gary Daugherty
Task Force Alpha 1970 – 1971

ที่มา : http://aircommandoman.tripod.com

แสดงความเห็น

comments