ภาพเก่าภาพนี้คือโบสถ์คริสต์บ้านคำเกิ้ม จังหวัดนครพนม

0
2,515 views

church

An old Catholic church with school kids and the ever present water buffalo.

ที่มา : http://www.lanty.net

แสดงความเห็น

comments