ภาพเก่า ศาลากลาง จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2458

0
1,986 views

ภาพเก่า ศาลากลาง จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2458

ใครทันเข้าไปติดต่อราชการที่ศาลากลางหลังนี้บ้าง จากภาพสังเกตุเห็นว่าหน้าต่างอาคารยังเป็นแบบโบราณ เป็น บานเกล็ดไม้ และมีป้ายศาลากลาง จำได้สมัยเรียนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เคยเห็นภาพศาลากลางจังหวัดถ่ายจากมุมสูง ของอาจารย์ ปริญญา ใหญ่สิงห์บุญ ท่านติดไว้ที่ห้องท่านที่ห้องปกครอง ยังจำติดตาเพราะมีขนาดใหญ่ และขลังมาก

ที่มา facebook คุณ : KO OO

ประวัติของอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2458 ระยะที่พระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ นายสุมังค์ ปทุมชาติ อดีตปลัดอำเภอและนายช่างชาวญวณชื่อ นายก่าย เป็นหัวหน้าแรงงานในการก่อสร้าง อาคารสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2462 ต่อมาในปีพ.ศ.2483 เกิดกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ทหารฝรั่งเศสได้ระดมยิงปืนใหญ่จากเมืองท่าแขกข้ามแม่น้ำโขงมายังเมืองนครพนม ทำให้ตัวอาคารด้านหน้าชั้นสองถูกลูกปืนใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นช่องกว้างและมีรอยร้าวหลายแห่ง กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมและได้ใช้เป็นที่ทำการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม สังกัดหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ.2536 อาคารสร้างหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำโขง โดยมีลักษณะทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมดังนี้

อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) อาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบเรอแนซ็องส์ โครงสร้างอาคารเป็นแบบใช้ผนังรับน้ำหนัก และมีส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆเป็นเครื่องไม้เป็นหลัก ก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูน เป็นอาคาร 2 ชั้น ยกเว้นอาคารทางด้านปีกซ้ายและปีกขวาเป็นอาคาร 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผาสีแดง พื้นและบันไดสร้างด้วยไม้ มีบันไดทางขึ้นและประตูทางเข้าด้านหน้า 3 ทาง ประตูด้านหลัง 2 ทาง ตัวอาคารภายนอกทาสีเหลือง ภายในอาคารและเพดานทาสีขาว มีห้องทั้งหมดจำนวน 17 ห้อง การประดับตกแต่งของอาคารพบที่ประตูหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมและแบบซุ้มโค้งก่อด้วยอิฐเรียงกันเป็นรูปโค้งด้านหน้าอาคาร บริเวณห้องโถงกลางอาคารมีบันไดไม้ประดับราวลูกกรงไม้สร้างแยกเป็นทางเดินขึ้นไปบนชั้น 2 ซ้าย-ขวา และมีบันไดไม้ประกับราวลูกกรงไม้สร้างแยกขึ้นไปอีกชั้นทางด้านปีกซ้ายและปีกขวาอีกแต่มีขนาดเล็กกว่า

ที่มา : http://www.qrcode.finearts.go.th

แสดงความเห็น

comments