ภาพเฮือนแฝด หนึ่งในรูปแบบของเฮือนอีสาน ที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ.2506 (ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนม)

0
2,422 views

ภาพเฮือนแฝด หนึ่งในรูปแบบของเฮือนอีสาน
ที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ.2506
“เฮือนแฝด” เป็นเฮือนถาวรขนาดใหญ่ มีจั่วแฝดหรือเฮือนหัวลอย อยู่ชิดติดกัน มีฮางริน (รางน้ำ) รองรับระหว่างเฮือนแฝด ใช้ระบายน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าเฮือน มุงหลังคาด้วยแป้นเกล็ด “เฮือนแฝด” ในภูมิปัญญาอีสาน จะวางด้านจั่วรับทิศตะวันออก-ตะวันตก (ล่องตาเว็น) ส่วนมากจะมีความยาว 3-4 ใต้ถุนโล่ง ชั้นบนแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
1.ห้องเปิง
2.ห้องพ่อ-แม่
3.ห้องนอนลูกสาว หรือ ห้องส่วม
(จังหวัดมุกดาหาร ในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนครพนม)

ที่มา : ประวัติศาสตร์อีสานล้านช้าง

แสดงความเห็น

comments