ภาพแม่หญิงลาว กับเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุพนม

0
3,261 views
แม่ใหญ่ในชุดอาภรณ์แพรไหมงดงามจากหลวงพระบาง ประคองสุ่มดอกในขันเงินงดงามที่ตนเองประณีตประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำเป็นเครื่องอามิสบูชาองค์พระธาตุพนม อันสื่อถึงความหมายแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความผูกพันอย่างลึกซื้งในพุทธศาสนา โดยไร้ซึ่งความแตกต่าง แม้บริบททางสังคมภาพแม่หญิงลาว กับเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุพนม ถ่ายเมื่อ 31 มกราคม 2555

ที่มา_จาก facebook คุณ : Adul Tanthakosai

แสดงความเห็น

comments