ภาพในอดีต ภาพนี้คือโรงเรียนสตรีนครพนม หรือโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยในปัจจุบัน

0
3,387 views

โรงเรียนสตรีนครพนม

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยในปัจจุบัน เกิดจากการรวม “โรงเรียนสตรีนครพนม” กับ “โรงเรียนการช่างสตรี” เข้าด้วยกัน เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม ในปี พุทธศักราช 2512

ภาพจาก facebook คุณ : KM Ko

แสดงความเห็น

comments