ภาพ 360 องศา ด้านหลังพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

0
1,929 views

นครพนม 360 องศา

ภาพด้านหลังพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมภายใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น

บันทึกภาพ 13 มิถุนายน 2561

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย  นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี  พ.ศ.  2455-2457  ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้

ต่อมาพระยาอดุลยเดชฯ ได้ขายอาคารหลังนี้ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นที่พักของ ผู้ว่าฯ เมื่อ พ.ศ. 2470  ในราคา 2 หมื่นบาท และในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2498  ในหลวงและพระราชินี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางจังหวัดจึงจัดให้จวนแห่งนี้เป็นที่ประทับแรม

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน

ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หรือแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น เนื่องจากแม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม  และมีนิทรรศการ “ภาพเล่าเรื่อง” ในอดีตของเมืองนครพนม

นิทรรศการ : “กาลครั้งหนึ่ง…นครพนม”

โซน 1 : เล่าเรื่องเมืองนคร … กาลครั้งหนึ่ง…นครพนม

โซน 2 : ภาพเก่าเล่าขาน จัดแสดงภาพถ่ายที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครพนม มีทั้งประวัติศาสตร์และเรื่องราวความทรงจำของเมืองนครพนม

โซน 3 : หอเกียรติยศพ่อเมือง ย้อนตำนานอาคารแห่งความทรงจำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า รำลึกถึงพ่อเมืองนครพนมตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน

โซน 4 : วัฒนธรรมหลากหลาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เบิกบาน อิ่มบุญ ในงานสืบสานประเพณีและเชื่อมสายสัมพันธ์ของผู้คน 2 ฝั่งโขง

โซน 5 : เมื่อครังยังเสด็จ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

โซน 6 : คืนประทับแรม ห้องที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองนครพนมในคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2498

โซน 7 : พสกนิกรแซ่ซ้อง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2498

โซน 8 : ตามรอยพระบาท สานต่อพระราชปณิธานใน 5 โครงการพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โซน 9 : เปิดบันทึก…นายสง่า จันทรสาขา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2501-2508 ส่วนหนึ่งจากบันทึกส่วนตัวว่าด้วยเรื่องการเตรียมการรับเสด็จในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน2498

โซน 10 : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน

จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนนเลียบแม่โขง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานนครพนม โทร.042-513-490-1

เวลาทำการ : เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.

โทร. 085 853 8503

ข้อมูลจาก : https://thai.tourismthailand.org

แสดงความเห็น

comments