ภาพ 360 องศา พระธาตุโนนตาล วัดพระธาตุ บ้านธาตุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

0
2,635 views

นครพนม 360 องศา

ภาพ 360 องศา พระธาตุโนนตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านธาตุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งน้อยคนนักที่รู้ว่ามีพระธาตุองค์นี้ด้วย

บันทึกภาพ 20 กันยายน 2557

พระธาตุโนนตาล

บ้านธาตุ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีองค์พระธาตุเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา บ้านธาตุหมู่ ๙ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีประวัติความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๔ ขุนหลวงปากดี ขุนหลวงเพชร พ่อเฒ่าพวย พ่อเฒ่าอินทร์ พ่อเฒ่ามือลาย ได้อพยพออกมาจากเมืองท่าอุเทน มาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรอยู่ติดกับหนองนางเก้งในปัจจุบัน(ชาวบ้านเรียกหนองอีเก้ง) ทั้งหมดมี ๖ ครอบครัว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๐ ชาวบ้านได้ค้นพบวัตถุโบราณคือเจดีย์เก่าแก่ขนาดเล็กที่มีป่าไม้ล้อมรอบ โดยไม่ทราบที่มาว่าใครเป็นผู้สร้าง พ่อเฒ่าอั้งได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านสร้างองค์เจดีเพิ่มเติมจากของเก่าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานประมาณ ๑ ปียังไม่แล้วเสร็จ พ่อเฒ่าอั้งได้หนีหายไป ชาวบ้านจึงได้ขนานนามว่าบ้านธาตุ และตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงพ่อผง หลวงพ่อบน หลวงพ่อภู สามเณร ญาติโยมและชาวบ้านทั้งในบ้านธาตุและหมู่บ้านใกล้เคียงได้พร้อมใจกันบูรณะ ก่อสร้างเจดีย์พระธาตุต่อ และสร้างพระอุโบสถเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยขาดขององค์พระธาตุมีความสูง ๓๖ เมตร ฐานองค์พระธาตุกว้างด้านละ ๗ เมตร ๕๐ เซนติเมตร
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ เจ้าอธิการอำนาจ อุตฺตโม เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒ และพระคันธี กตปุญโญ ได้นำฉัตรยอดพระธาตุมาเปลี่ยนแทนยอดพระธาตุเดิมที่ชำรุดผุพังเนื่องจากกาลเวลา โดยมีพิธียกยอดฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขึ้น๗ ค่ำ เดือน๔ ปีระกา เวลา ๑๐.๐๙ น.

ข้อมูลจาก facebook คุณ : เบิ่งนครพนม

แสดงความเห็น

comments