ภาพ 360 องศา ภายในโบสถ์คริสต์บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

1
2,224 views

นครพนม 360 องศา

โบสถ์คริสต์นักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

โบสถ์คริสต์คำเกิ้ม

แสดงความเห็น

comments

1 COMMENT