ภาพ 360 องศา ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม

0
1,662 views

นครพนม 360 องศา

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมตั้งอยู่บนถนนอภิบาลบัญชา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือจากศิลปากรออกแบบตัวอาคารให้สอดคล้องกับศิลปกรรมท้องถิ่นเป็นอาคารศาลาไทย

จัตุรมุขยอดทรงองค์พระธาตุพนมมีความสูง 17.05 เมตร เสาหลักเมืองใช้ไม้จากต้นกันเกรา (ไม้มันปลา) ซึ่งเป็นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม จัดหาได้จากบริเวณตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม มีความยาวทั้งสิ้น 4.675 เมตร เป็นส่วนที่ฝังลงไปในพื้นดิน 1.975 เมตร เป็นส่วนที่พ้นพื้นขึ้นมา 2.70 เมตร (หรือ 108 นิ้ว) ซึ่งถือเป็นมงคลร้อยแปดประการ

บันทึกภาพ 13 มิถุนายน 2561

แสดงความเห็น

comments