ภาษาญ้อ

1
7,245 views

               ภาษาญ้อ หรือ ภาษาไทญ้อ (Nyaw) เป็นภาษากลุ่มไท-ลาว ที่พูดกันในหมู่ชาวไทญ้อ ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยราว 50,000 คน (พ.ศ. 2533) ในจังหวัดสกลนคร หนองคาย นครพนม มหาสารคาม ปราจีนบุรี และสระบุรี ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาว เป็นชาวไทญ้อส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานได้ด้วย
              ภาษาญ้อจัดอยู่ในตระกูลภาษาไท-กะได ภาษากลุ่มคำ-ไท สาขาเบ-ไท สาขาย่อยไต-แสก มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาลาวสำเนียงหลวงพระบาง มีพยัญชนะ 19 เสียง สระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 3 เสียง วรรณยุกต์ 4 เสียง พยัญชนะควบกล้ำ 6 เสียง

ที่มา : http://th.wikipedia.org/

แสดงความเห็น

comments

1 COMMENT