มนพร เจริญศรี

0
3,754 views

             นางมนพร เจริญศรี (เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติ

           มนพร เจริญศรี เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 เป็นบุตรสุนทร และนางจันทร์ฟอง ทำทอง มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนายเอกรินทร์ เจริญศรี มีบุตร 1 คน

อนึ่ง นางมนพร เป็นบุตรบุญธรรมของนายประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และอดีต ส.ส.นครพนม หลายสมัย

งานการเมือง

              อดีตเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2547 – 2551) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามลำดับ พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเป็นครั้งแรก สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มนพร เจริญศรี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคเพื่อไทย

    ที่มา : http://th.wikipedia.org

แสดงความเห็น

comments