มุ่งมั่น อบต.พิมานตามรอยในหลวง ร.9 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

0
1,340 views

นครพนม – เดินตามรอยพ่อ อบต.พิมาน อ.นาแก นำร่องทำนาพอเพียง ตามรอยในหลวง ร.๙ นำชุมชนลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิต สืบสานวิถีทำนาดั้งเดิมตามศาสตร์พระราชา เผยจะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ชาวบ้านนำไปเป็นต้นแบบทำการเกษตรยั่งยืน

วันนี้ (5 ธ.ค.) นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ย้อนรอยวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมลดต้นทุน ในแปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นต้นแบบในการสืบสานวิถีชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ทั้งนี้ ได้ทำการปรับพื้นที่ว่างรอบสำนักงานที่ทำการ อบต.พิมาน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำแปลงนาสาธิตในการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว จากความร่วมมือชุมชนไม่มีการว่าจ้าง ควบคู่กับการเลี้ยงปลาในนาข้าว ไปจนถึงการปรับพื้นที่ว่าง รอบสำนักงานที่ทำการ อบต.พิมาน ตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์การเกษตร ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของผู้สนใจ 

โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ หรือวันชาติ จึงได้สืบสานวิถีชาวนาตามรอยพ่อหลวง ให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมถึงได้นำเอาศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมลานบ้านลานเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาชุมชน รวมถึงการวางแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่า ชาวตำบลพิมาน อ.นาแก ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง นอกจากทาง อบต.จะได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ คือ การเป็นต้นแบบของความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมได้นำร่องปรับพื้นที่รอบสำนักงานที่ทำการ อบต.พิมาน หลังใหม่ที่มีแหล่งน้ำล้อมรอบทำการเกษตร ทำแปลงนาสาธิต เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลดำนา มาจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ในการนี้จะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิตให้ชุมชนได้เห็นถึงผลดีของความพอเพียง ทั้งการทำนา เลี้ยงปลาในนาข้าว รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัว ล้วนแต่เป็นการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ภายใต้สโลแกน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมื่อนำวิถีพอเพียงมาใช้ในชุมชนจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์

โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม เป็นวันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ ทาง อบต.พิมานได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมรื้อฟื้นวิถีชาวนาสู่ความพอเพียง เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางพอเพียงไปใช้ในชุมชน 

“ในอนาคต อบต.พิมานจะส่งเสริมนำร่องให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งความพอเพียง ชุมชนจะต้องยึดถือวิถีชีวิต นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการทำการเกษตรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ลูกหลานเยาวชนได้มาศึกษาเยี่ยมชม”

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments