มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานวัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม

0
797 views

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. นายประทีป ฤทธิกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 แด่คณะสงฆ์ ณพระอุโบสถวัดศรีเทพประดิษฐารามอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจตลอดการจำพรรษานี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี

สำหรับวันเข้าพรรษานั้นเกิดขึ้นจากที่ในอดีตชาวบ้านได้ติติงว่าในช่วงฤดูฝน พระสงฆ์ไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไป และเมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบครบรอบพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา โดยวัดศรีเทพประดิษฐารามนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 โดยเจ้าเมืองทองทิพย์ มังคละคีรี เดิมมีชื่อว่าวัดศรีคุณเมืองก่อนกลายเป็นวัดร้างกระทั่งปีพ.ศ.2445 หลวงปู่จันทร์ เขมิโยหรือพระเทพสิทธาจารย์ ลูกศิษย์พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโลได้มาบูรณะปฏิสังขรใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีเทพประดิษฐารามในปี พ.ศ.2449ซึ่งภายในวัดมีศาสนสถานที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือนหลวงปู่จันทร์และเป็นสถานที่รวบรวมภาพถ่ายคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตที่ทำคุณประโยชน์คุณูปการแก่ชาวจังหวัดนครพนมเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังและพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาชีวประวัตินอกจากนี้ภายในโบสถ์ก็ยังมีจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า108 ภาพ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสง ตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุก พระเสริม และหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ส่วนด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่จันทร์ และภาพจิตรกรรมนูนต่ำ ภาพเทพพระยาดาติดฝาผนังที่หาดูได้ยากอีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments