มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประอุทกภัยจังหวัดนครพนม

0
1,005 views

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่บริเวณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรด ให้นายอภัย จันทนจุลกะ ที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป และพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาแก จำนวน 250 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตนแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธี

จากนั้นในเวลา 10.30 น. นายอภัย จันทนจุลกะ ที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพิมาน หมู่ 3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกจำนวน 250 ชุด ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดนครพนมนั้น ได้รับผลกระทบจากการที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับมีมวลน้ำจากจังหวัดสกลนครไหลเข้ามาสมทบ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่อำเภอนาแกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 62 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน569 ครัวเรือน มีเกษตรกรประสบอุทกภัยในครั้งนี้ 4,518 ราย มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขัง จำนวน 37,680 ไร่  ซึ่งจังหวัดนครพนม ได้มีการบูรณาการงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments