ยอดต้นยาง ที่นครพนม

1
3,446 views

ยอดของต้นยางที่กำลังทอดยอดอ่อน ยางต้นนี้มีอายุยังไม่ถึง 1 ปี 

ซึ่งยางพาราุถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของนครพนม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนได้เป็นอย่างดี

แสดงความเห็น

comments