รพ.สต.ท่าลาด จ.นครพนม ต่อยอดนวัฒกรรมสร้างเครื่องอูด(รม)ควันต้านยุงประสิทธิภาพสูงเท่าเครื่องราคา 30,000 ด้วยงบ 1,000 บาท

0
1,531 views

วันที่ 25กรกฎาคม 2560 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  นายสุริยา คำคนซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เปิดเผยว่า จากการที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาดต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จึงได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องพ่นควันขนาดเล็กขึ้นมา โดยแรกๆก็นำแนวคิดจากการไปรับประทานหมูกะทะมาออกแบบแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากอุณหภูมิของเตาถ่านไม่คงที่ทำให้ควันที่ได้ไม่สม่ำเสมอจึงได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกระทั่งไปเจอเครื่องพ่นควันยุง “พอเพียง” ของนายอภิราม สาเทียน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ขออนุญาตใช้และทำซ้ำเครื่องพ่นควันยุงพอเพียง ซึ่งตนเองได้นำมาพัฒนาต่อยอดให้พร้อมใช้งานสำหรับ อสม. ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่จะเป็นผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน จนกระทั่งได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ในงานมหกรรมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประจำปี2560ภายยใต้ชื่อ เครื่องอูด(รม)ควันต้านยุง (Homemade Anti mosQ Fogger)โดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น ชุดขดท่อทองแดง ขนาด ¼ นิ้ว ม้วนเป็นขดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร  จำนวน 15 ขด ชุดแก๊สและหัวพ่นแก็ส ชุดกระป๋องฉีดน้ำยาเข้าในท่อทองแดง สายยาง สายรัดท่อและโครงเหล็ก ซึ่งงบในการสร้างเครื่องอูด(รม)ควันต้านนยุง 1 เครื่องราคารวมไม่เกิน 1,000 บาท แต่เมื่อนำไปใช้งานจะมีประสิทธิภาพ 2 เครื่องเท่ากับเครื่องใหญ่ที่ใช้ทั่วไปตามท้องตลาดที่จำหน่ายในราคา 30,000-50,000 บาทเลยทีเดียวที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันในการฉีดพ่นลงครึ่งหนึ่งของเครื่องใหญ่ที่ใช้อยู่ทั่วไป ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดให้มีความคุ้มค่ามากกว่าเดิมอีก โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมถึงจังหวัดข้างเคียงให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและนำไปสร้างใช้ในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

ด้านนายสมชัย อุสังหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด กล่าวว่า จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนายสุริยา คำคนซื่อ ที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะไข้เลือดออกที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำทุกปีให้หมดไป  ซึ่งเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีเครื่องพ่นควันขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 1-2 เครื่อง ถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะกว่าจะครบรอบการพ่นควันของแต่ละหมู่บ้านก็ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทำให้ยังพบการป่วยไข้เลือดออกอยู่ และเมื่อมีนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาจึงได้มีการประสานและของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดในการสร้างเครื่องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานโดยขณะนี้แต่ละหมู่บ้านในตำบลท่าลาด จะมีเครื่องอูด(รม) ควันต้านยุง อยู่ประมาณหมู่บ้านละ 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 48 เครื่องเมื่อรวมกับเครื่องใหญ่ของ อบต.ก็ทำให้งานควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือนในตำบลท่าลาด ที่สำคัญคืองบประมาณในการป้องกันส่วนนี้ลดลงตามไปด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments