รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำนักนายกรัฐมนตรี บรรเทาความเดือดร้อนชาวอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

0
580 views

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอกประจินจั่นตองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศนายจิรชัยมูลทองโร่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางอัจจิมาจันทร์สุวานิชย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 11ได้เดินทางไปที่อำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสํานักนายกรัฐมนตรีจังหวัดนครพนม

จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น เซินกาทำให้มีฝนตกหนักทั่วทั้งอำเภอนาหว้าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสกลนครที่มาตามลำน้ำอูน ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเอ่อล้นทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำอูน เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรกว่า 19,403 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 3,718 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังคงทรงตัว โดยจังหวัดนครพนมได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอนาหว้าเป็นเขตประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560และทางอำเภอนาหว้าได้ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอ และในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอนาหว้าและนำสิ่งของต่างๆมาให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง ที่บริเวณวัดจอมแจ้งหมู่ที่ 3 ตำบลนาคูณใหญ่อำเภอนาหว้า และที่บริเวณโรงเรียนบ้านอูนยางคำหมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้าอำเภอนาหว้า ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีอาหารสดใหม่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับประทานครบ 3 มื้อ ทั้งยังจะมีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาสนับสนุนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น อีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments