รัชกาลที่ 9 เสด็จพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

0
1,182 views

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 เสด็จพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

ที่มา : Kosin Nakhon Phanom

แสดงความเห็น

comments