ร.3 พัน.3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

0
389 views

นครพนม – เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พันโท ศรณณัฐ นวลมณีย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3พัน3.) นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 2 จัดให้หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อในการขอความช่วยเหลือ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงได้สั่งให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หมอเดินเท้า บูรณาการร่วมกับอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ลงพื้นที่ถึงหน้าประตูบ้านภายในชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่ผู้นำชุมชนและอสม.ในพื้นที่ได้รับทราบ และนอกจากนั้นทางหน่วยยังพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ และประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกกรณี หากได้รับการร้องขอไปทุกเมื่อ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นั้นยังคงอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี้ทางด้านกองทัพบกยังได้มีคำสั่งให้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายในจังหวัดต่างๆอีก 37 แห่งทั่วประเทศไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกได้ตามแผนที่ google map โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ และสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านงานของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัย covid กองทัพบก call center 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 091-4087403 , 042-051490 พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อ covid-19 ทุกกรณี

 ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments