ลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม

0
2,453 views

นครพนม 360 องศา

ลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

ลานพระบรมรูปทรงม้า-นครพนม

แสดงความเห็น

comments