ล็อกดาวน์นครพนม วันแรกวุ่น!! จุดตรวจสายหลักรถติดยาว

0
827 views

วันที่ 13 เมษายน 2563 ณ จุดตรวจคัดกรองขาออกจังหวัดนครพนม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 หรือถนนนิตโย สายนครพนม-สกลนคร บริเวณบ้านโชคอำนวย หมู่ 3 ต.วังตามัว อ.เมืองฯ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้คมนาคมมากที่สุด และเป็นวันแรกในการล็อกดาวน์จังหวัดฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 63 โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 24 จุด และจุดย่อยอีกประมาณ 10 จุด เข้มงวดในการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด  ห้ามบุคคลเข้า-ออกฯ โดยไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมกันนี้ยังสั่งด้วยวาจาว่า ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการที่มีบ้านอยู่ในจังหวัดรอยต่อ หากไม่มีหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด ห้ามปล่อยผ่านโดยเด็ดขาด ถ้าทราบถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

ซึ่งบริเวณจุดตรวจขาออกจังหวัดนครพนม มี นายรัฐพล นวภัทรเมธากุล ปลัดอำเภอเมืองฯ เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครพนม และทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังตามัว และ ต.กุรุคุ เรียกตรวจรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดนครพนมทุกคัน ปรากฏว่ายังมีผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคัน ไม่ทราบว่ามีการล็อกดาวน์จังหวัด จึงมีการแนะนำให้ไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม เพื่อขอหนังสืออนุญาตจากนายอำเภอฯนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หลายคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขณะเดียวบริเวณจุดตรวจฝั่งขาเข้าจังหวัดนครพนม หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สพ.ฯ) บ้านโชคอำนวย ก็มีการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดฯ โดยบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ฯลฯ โดยช่วงขาเข้าเมืองนี้ได้ตั้งจุดตรวจออกเป็น 2 จุด โดยจุดแรกตั้งระหว่างรอยต่อบ้านโชคอำนวย ต.วังตามัว-บ้านนิรมัย ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ตรงนี้ถือว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้น มี นายประชุมศิลป์ พิทักษ์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.เมืองฯ และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครพนม(ตม.ฯ) ตรวจเอกสารการขออนุญาตเข้าจังหวัดฯ ถ้ารถคันไหนไม่มีก็จะให้ยูเทิร์นรถกลับทันที แต่ถ้ามีเอกสารครบ ก็จะปล่อยไปลงทะเบียนที่จุดตรวจชั้นที่ 2 ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตม.ฯ ปกครอง พยาบาล คัดกรองอย่างละเอียดอีกที

ปัญหาในการล็อกดาวน์จังหวัดนครพนมวันแรก ส่วนมากเป็นจำพวกเอกสารไม่ครบ หรือมีเอกสารขออนุญาตขาเข้า แต่ไม่มีเอกสารขอออกนอกพื้นที่ จึงมีความวุ่นวายด้านเอกสารที่จุดตรวจพอสมควร

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม-มุกดาหาร มีรถบรรทุกส่งของและรถบรรทุกสัตว์ที่เดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร เพื่อไปที่จังหวัดนครพนมต้องติดยาวกว่า 4 กิโลเมตร เพราะต้องจอดยื่นเอกสารการผ่านเข้า-ออกระหว่างจังหวัด เพราะวันนี้เป็นวันแรกโดยด่านจุดคัดกรองดังกล่าวตั้งอยู่ที่ บ้านดอนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงเสนอคำสั่งห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นกรณีไป การสั่งปิดจังหวัดคุมเข้มโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 63

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments