วัดพุทธนิมิต บ้านหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
1,974 views

นครพนม 360 องศา

ความสวยงามตระกาลตา ที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

วัดพุทธนิมิต บ้านหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 6 ธันวาคม 2557

วัดพุทธนิมิต

แสดงความเห็น

comments